Indunstningsteknik som renar processvätskor med hjälp av spillvärme

FOR FORWARD THINKING

Antal renade liter:

Data Fetch and Presentation

Helios Innovations

Vi renar industriellt processvatten genom en ny indunstningsteknik där spillvärme är den primära energikällan. Med Helios teknik kan industrier drastiskt minska sina avfallsvolymer samtidigt som de på ett effektivt sätt tar vara på sin spillvärme.

Vår process

Unik indunstningsteknik

Reducerad avfallsvolym

Minskad kostnad & miljöpåverkan

Vårt erbjudande

Helios Innovations kan erbjuda sina industriella kunder en möjlighet till förbättrad energieffektivitet, minskade utsläpp och sänkta energikostnader.

• Förbättrad spillvärmeåtervinning on-site.

• Lägre avfallshanteringskostnad med hantering där behovet uppstår.

• Minskad belastning på befintlig reningsanläggning.

Varför Helios?

Helios nya indunstningsteknik nyttjar vattnets evaporativa egenskaper för att koncentrera industriella processvätskor och flytande farligt avfall.

NYHETER

James Dyson Award 2022

James Dyson Award 2022

Helios Innovations har blivit utvalda till top 20 international shortlist i James Dyson award. Läs mer om bidraget här.

Pristagare Framtidens Innovationer

Pristagare Framtidens Innovationer

Vad kommer vi att få se för innovationer i framtiden? Anställda och studenter vid Lunds universitet har skickat in innovativa idéer och projekt som har tydligt hållbart perspektiv och med potential att skapa stort samhällsvärde. I hård konkurrens gallrades sex finalister fram, som fick presentera sina idéer på scen under Lunds universitets Innovationsafton. Läs artikeln här.