Indunstningsteknik som renar processvätskor med hjälp av spillvärme

FOR FORWARD THINKING

Antal renade liter:

Data Fetch and Presentation

Helios Innovations

Vi renar industriellt processvatten genom en ny indunstningsteknik där spillvärme är den primära energikällan. Med Helios teknik kan industrier drastiskt minska sina avfallsvolymer samtidigt som de på ett effektivt sätt tar vara på sin spillvärme.

Vår process

Unik indunstningsteknik

Reducerad avfallsvolym

Minskad kostnad & miljöpåverkan

Vårt erbjudande

Helios Innovations kan erbjuda sina industriella kunder en möjlighet till förbättrad energieffektivitet, minskade utsläpp och sänkta energikostnader.

• Förbättrad spillvärmeåtervinning on-site.

• Lägre avfallshanteringskostnad med hantering där behovet uppstår.

• Minskad belastning på befintlig reningsanläggning.

Varför Helios?

Helios nya indunstningsteknik nyttjar vattnets evaporativa egenskaper för att koncentrera industriella processvätskor och flytande farligt avfall.

NYHETER

Testanläggning på RecoLab

Testanläggning på RecoLab

Vi är glada att kunna meddela att Helios har vunnit NSVA – Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps upphandling kring en testanläggning för att indunsta rejektvatten från rötkammare och skapa ett näringsrikt gödsel!

Vi ser fram emot att sätta igång med projektet där vi tillsammans med NSVA ska utforska vår tekniks potential att återvinna näringsämnena från rejektvattnet istället för att det blir en restprodukt som belastar reningsverket. Testanläggningen kommer installeras i testbädden på RecoLab i April och projektet är planerat till 6 månader.

Swedish climate startup map

Swedish climate startup map

Vi är stolta över att vara med på Swedish climate startup map som ett av 108 svenska startup-bolag som alla har hållbarhet som absolut kärna i sin verksamhet! 🌍

Gå in på länken för att läsa mer om initiativet och se hela kartan över spännande startups!

https://lnkd.in/dmpCa2Jz

Kartan är ett initiativ av Chalmers Ventures, Dalarna Science Park, Ignite Sweden, LEAD (Business Incubator), SISP – Swedish Incubators & Science Parks och Sting. Det delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten.

En stor eloge för att ni uppmärksammar bolag som möjliggör en hållbar framtid! 💧

Vinnare av Startup 4 Climate 2022

Vinnare av Startup 4 Climate 2022

Årets segrare visar imponerande potential att accelerera omställningen i två sektorer med avgörande betydelse för klimatarbetet i världen – processindustrin och jordbruket. Med prispengar och coachning från Startup 4 Climate tror vi att Helios Innovations och NitroCapts innovationer kommer att kunna göra viktig klimatnytta”, säger Johan Lindehag, jurymedlem och vd på Ellevio. Läs pressmeddelandet här.