Indunstningsteknik som renar processvätskor med hjälp av spillvärme

FOR FORWARD THINKING

Helios Innovations

Vi renar industriellt processvatten genom en ny indunstningsteknik där spillvärme är den primära energikällan. Med Helios teknik kan industrier drastiskt minska sina avfallsvolymer samtidigt som de på ett effektivt sätt tar vara på sin spillvärme.

Vår process

Unik indunstningsteknik

Reducerad avfallsvolym

Minskad kostnad & miljöpåverkan

Vårt erbjudande

Helios Innovations kan erbjuda sina industriella kunder en möjlighet till förbättrad energieffektivitet, minskade utsläpp och sänkta energikostnader.

• Förbättrad spillvärmeåtervinning on-site.

• Lägre avfallshanteringskostnad med hantering där behovet uppstår.

• Minskad belastning på befintlig reningsanläggning.

Varför Helios?

Helios nya indunstningsteknik nyttjar vattnets evaporativa egenskaper för att koncentrera industriella processvätskor och flytande farligt avfall.

NYHETER