TEKNIK

EN BANBRYTANDE VATTENRENINGSTEKNIK

Helios Innovations presenterar en innovativ metod för vattenrening som baseras på lågtemperaturindunstning vid atmosfäriskt tryck.

Vår teknik använder ett cellulosabaserat packningsmaterial som drastiskt ökar ytarean på vattnet som ska förångas. Detta möjliggör en effektiv indunstning utan behov av hög temperatur eller vakuum, och då låg temperatur behövs kan tekniken drivas genom att recirkulera restvärme från kundens infrastruktur. Temperaturen som krävs är endast 65-95°C.

Genom att recirkulera vattnet över packningsmaterialet kan vi koncentrera vätskan efter önskemål, vilket gör vår teknik idealisk för en mängd olika typer av processvatten och flytande farligt avfall.

Vår teknik kan effektivt hantera och rena föroreningar såsom:

  • Totalt organiskt kol (TOC)
  • Kväveföreningar
  • Lösta salter och mineraler
  • Tungmetaller
  • PFAS och mikroplaster

Helios teknik är en robust lösning för vatten som annars är svårt att rena. Metoden är oberoende av vattenmatrisens sammansättning och icke-selektiv, vilket innebär att den minskar halterna av alla ovanstående föroreningar och fler därtill, oavsett reningens syfte.