Produkter

VATTENRENINGSANLÄGGNINGAR

EVA

Vår största modell, för industrier med behov att rena 5000-10 000 m3/år.

Kapactiet: 5000-10 000 m3/år
Yta: ca 70m2 (inkl. enhet, kyltorn, pumpar, vvx)
Temperatur på restvärmeström: 60-95°C
Elförbrukning: ca 25 kWh/m3

IDA

Vår mellanstora modell, för industrier med behov att rena 1500-3000 m3/år.

Kapacitet: 1500-3000 m3/år
Yta: ca 50 m2 (inkl. enhet, kyltorn, pumpar, vvx)
Temperatur på restvärmeström: 60-95°C
Elförbrukning: ca 30 kWh/m3

TESS

Vår test-rigg, för industrier med behov att rena 300 m3/år eller för industrier som vill testa tekniken i liten skala innan installation av en större anläggning.

Kapaciet: 300 m3/år
Yta: ca 10 m2 (inkl. enhet, IBCer, pumpar, vvx)
Temperatur på restvärmeström: 60-95°C

Alla våra anläggningar har en förväntad volymreduktion av processvattnet om ca 90-97%.

EVA och IDA är helautomatiserade och kräver endast enstaka filterbyten efter installation. TESS är en test-rigg och är manuell.