Nyheter

Testanläggning på RecoLab

feb 19, 2023

Vi är glada att kunna meddela att Helios har vunnit NSVA – Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps upphandling kring en testanläggning för att indunsta rejektvatten från rötkammare och skapa ett näringsrikt gödsel!

Vi ser fram emot att sätta igång med projektet där vi tillsammans med NSVA ska utforska vår tekniks potential att återvinna näringsämnena från rejektvattnet istället för att det blir en restprodukt som belastar reningsverket. Testanläggningen kommer installeras i testbädden på RecoLab i April och projektet är planerat till 6 månader.