Tillsammans med de två kommunala bolagen Halmstad Energi & Miljö och Laholmsbuktens VA har vi nu påbörjat installationen av vår pilotanläggning som förväntas bli klart i sommar. I pilotprojektet skall vi använda överskottsvärme från HEMs avfallsförbränning för att rena havsvatten och ersätta dricksvatten i Västra Strandens reningsverks processer. Pilotanläggningen ska kunna rena mellan 40-50.000 liter vatten per dag och spara vatten motsvarande hundratals kommuninvånares dagliga vattenförbrukning.

Läs mer om pilotprojektet på Halmstad Energi & Miljös hemsida här.