Vi tackar för förtroendet från Lunds Universitet och deras bidrag på 200.000 kr till vår pilotanläggning. Detta är ett viktigt steg för oss för att kunna slutföra vår konstruktion och ser fram emot att bjuda in universitetets representanter till vår anläggning nästa år!